Chính sách đổi trả hàng

    Chính sách đổi trả hàng này chỉ áp dụng cho các sản phẩm đặt mua tại website Chính sách đổi trả hàng này chỉ áp dụng cho các sản phẩm đặt mua tại website Chính sách đổi trả hàng này chỉ áp dụng cho các sản phẩm đặt mua tại website https://aihoc.vn
Điều kiện đổi/trả hàng hoàn tiền 100%:
-  Sản phẩm phát hiện bị lỗi khi nhận hàng.
- Sản phẩm không giống với các thông tin và hình ảnh được cung cấp trên website: https://aihoc.vn
-  Sản phẩm thẻ cào không thể sử dụng dịch vụ học trực tuyến trên website https://aihoc.vn.

Điều kiện đổi/trả hàng có chi phí
Nhằm đảm bảo chất lượng cũng như hiệu quả học tập của học viên, Chúng tôi có chính sách đổi trả đối với sản phẩm thẻ học như sau:
 
Chính sách hoàn trả học phí và đổi thẻ học:

Đối với các thẻ đã giao nhưng học viên chưa học, thẻ sẽ được đổi trả nếu:
 
Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán
Thẻ bị lỗi kỹ thuật, hư hỏng không sử dụng và kích hoạt được.
Giao sai loại thẻ.
 
Đối với các thẻ đã giao và học viên đã vào học, thẻ được đổi trả nếu:
 
Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán
 
Quy định về thời gian thông báo và gửi sản phẩm đổi trả
 
Thời gian thông báo đổi trả: trong vòng 24h kể từ khi nhận sản phẩm đối với trường hợp Thẻ sai, thẻ lỗi.
Thời gian gửi đổi thẻ mới: trong vòng 14 ngày từ ngày nhận thẻ.
Số tiền hoàn trả = Số tiền thực nhận về https://aihoc.vn (sau khi trừ đi phí tại cổng thanh toán, chi phí vận chuyển)
Cách thức yêu cầu đổi trả thẻ học: liên hệ theo số holine 0903985638 hoặc gửi thư tới địa chỉ mail: [email protected].
Điều kiện đổi/trả hàng hoàn tiền 100%:
-  Sản phẩm phát hiện bị lỗi khi nhận hàng.
- Sản phẩm không giống với các thông tin và hình ảnh được cung cấp trên website https://aihoc.vn.
-  Sản phẩm thẻ cào không thể sử dụng dịch vụ học trực tuyến trên website https://aihoc.vn.

Điều kiện đổi/trả hàng có chi phí
Nhằm đảm bảo chất lượng cũng như hiệu quả học tập của học viên, Chúng tôi có chính sách đổi trả đối với sản phẩm thẻ học như sau:
 
Chính sách hoàn trả học phí và đổi thẻ học:

Đối với các thẻ đã giao nhưng học viên chưa học, thẻ sẽ được đổi trả nếu:
 
Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán
Thẻ bị lỗi kỹ thuật, hư hỏng không sử dụng và kích hoạt được.
Giao sai loại thẻ.
 
Đối với các thẻ đã giao và học viên đã vào học, thẻ được đổi trả nếu:
 
Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán
 
Quy định về thời gian thông báo và gửi sản phẩm đổi trả
 
Thời gian thông báo đổi trả: trong vòng 24h kể từ khi nhận sản phẩm đối với trường hợp Thẻ sai, thẻ lỗi.
Thời gian gửi đổi thẻ mới: trong vòng 14 ngày từ ngày nhận thẻ.
Số tiền hoàn trả = Số tiền thực nhận về https://aihoc.vn. (sau khi trừ đi phí tại cổng thanh toán, chi phí vận chuyển)
Cách thức yêu cầu đổi trả thẻ học: liên hệ theo số holine 0903985638 hoặc gửi thư tới địa chỉ mail: [email protected].
Điều kiện đổi/trả hàng hoàn tiền 100%:
-  Sản phẩm phát hiện bị lỗi khi nhận hàng.
- Sản phẩm không giống với các thông tin và hình ảnh được cung cấp trên website https://aihoc.vn.
-  Sản phẩm thẻ cào không thể sử dụng dịch vụ học trực tuyến trên website https://aihoc.vn.

Điều kiện đổi/trả hàng có chi phí
Nhằm đảm bảo chất lượng cũng như hiệu quả học tập của học viên, Chúng tôi có chính sách đổi trả đối với sản phẩm thẻ học như sau:
 
Chính sách hoàn trả học phí và đổi thẻ học:

Đối với các thẻ đã giao nhưng học viên chưa học, thẻ sẽ được đổi trả nếu:
 
Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán
Thẻ bị lỗi kỹ thuật, hư hỏng không sử dụng và kích hoạt được.
Giao sai loại thẻ.
 
Đối với các thẻ đã giao và học viên đã vào học, thẻ được đổi trả nếu:
 
Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán
 
Quy định về thời gian thông báo và gửi sản phẩm đổi trả:
 
Thời gian thông báo đổi trả: trong vòng 24h kể từ khi nhận sản phẩm đối với trường hợp Thẻ sai, thẻ lỗi.
Thời gian gửi đổi thẻ mới: trong vòng 14 ngày từ ngày nhận thẻ.
Số tiền hoàn trả = Số tiền thực nhận về https://aihoc.vn (sau khi trừ đi phí tại cổng thanh toán, chi phí vận chuyển)
Cách thức yêu cầu đổi trả thẻ học: liên hệ theo số holine0903985638 hoặc gửi thư tới địa chỉ mail: [email protected].