Về Chúng Tôi

 

VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VIỆT NAM

Viện Khoa học An toàn Việt Nam được thành lập bởi một nhóm chuyên gia nghiên cứu và đào tạo đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học lớn trong và ngoài nước. Mục tiêu của Viện là nghiên cứu, phát triển và chuyển giao các giải pháp, các sản phẩm khoa học công nghệ nhằm đảm bảo an toàn ở nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội.

 

 

Cùng với quá trình phát triển của xã hội, ngày càng nhiều các tòa nhà thông minh, trường học thông minh, đô thị thông minh… được mọc lên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc và học tập của con người. Với quan điểm nhìn nhận về những rủi ro, nguy cơ trong cuộc sống, Viện nhận thấy cách tốt nhất và bền vững nhất để đảm bảo an toàn cho người dân theo tiến trình phát triển của xã hội là trang bị cho họ các giải pháp khoa học công nghệ hiện đại cùng với các kiến thức và kỹ năng để giúp người dân có khả năng tự bảo vệ mình trước mọi nguy cơ, thử thách trong cuộc sống. Đó cũng chính là sứ mệnh mà Viện khoa học An toàn Việt Nam xác định và đặt ra cho mình ngay từ ngày đầu thành lập.

 

 

Mục tiêu cao nhất của Viện Khoa học An toàn Việt Nam là trở thành tổ chức hàng đầu Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển và đào tạo chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Huấn luyện an toàn về kỹ năng sống để phát triển con người cả về chiều rộng và chiều sâu. Thuận theo các chủ trương chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, Viện Khoa học An toàn Việt Nam mau chóng thực tế hoá các nhu cầu xã hội, khai thác một phần nguồn lực nhàn rỗi, cụ thể hoá các đề tài khoa học đưa vào ứng dụng giảng dạy bằng phương tiện hiện đại.